XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
29/09/2020
Nhằm tiếp tục thực hiện Công văn số 2020-CV/HU, ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, sáng ngày 29/9/2020, Đảng uỷ xã Tam Phước đã tổ chức hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng uỷ xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã

Tham dự hội nghị gồm có: Ông Lê Trần Minh, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị huyện Long Điền; Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã, Trưởng, phó các Hội, Đoàn thể xã, Trưởng, Phó Công an, Quân sự, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Cán bộ, Công chức phụ trách các lĩnh vực thuộc UBND xã, Cán bộ hưu trí, Trưởng Trạm y tế xã, Hiệu trưởng 03 Khối trường, Trưởng 6 Ban ấp, Tổ trưởng 33 Tổ Dân cư và hơn 100 người là Đại diện các tầng lớp Nhân dân, Người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

(Đại diện địa phương báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020)

Tại Hội nghị, địa phương đã báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính trong những năm qua và kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, báo cáo kết quả đánh giá kết quả chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 và giải pháp cải thiện chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2020 (Theo kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 05/3/2020, xã Tam Phước tuy có giảm 01 bậc so với năm 2018 nhưng vị trí xếp hạng vẫn thuộc nhóm dẫn đầu (02/82 phường, xã). Qua đó, cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã quyết liệt và hiệu quả. Đa số các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần có tài liệu kiểm chứng đạt điểm tối đa đạt 61,904/65 điểm, tăng 5,904 điểm so với năm 2018. Riêng điểm số điều tra xã hội học đạt 25.650/35 điểm, tăng 3,650 điểm so với năm 2018 nhưng chưa cao so với mặt bằng chung của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

(Đại diện địa phương báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020)

Theo đó, triển khai các giải pháp cải thiện cho năm 2020. Trong đó tập trung vào nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của các Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, không để bổ sung nhiều lần, không để giải quyết trễ hẹn các thủ tục hành chính tại xã; chấn chỉnh các nội dung, tiêu chí chưa đạt điểm hoặc đạt thấp qua điều tra xã hội học, khảo sát trong Nhân dân năm 2020 để khắc phục triệt để nhằm tăng mức độ hài lòng của Người dân và doanh nghiệp đối chất lượng phục vụ nhân dân của Cán bộ, Công chức xã, cải thiện điểm điều tra xã hội học liên quan đến mức độ hài lòng của Người dân và doanh nghiệp trong Bộ chỉ số chấm điểm CCHC tỉnh trong năm 2020.

Qua Hội nghị, địa phương đã nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của các cá nhân, tổ chức, người dân và ý kiến đánh giá tốt đối với công tác cải cách hành chính nói chung và chất lượng phục vụ của cán bộ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời, địa phương cũng ghi nhận được nhiều ý kiến góp ý cũng như kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính ở địa phương như: Khi thực hiện hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, thời gian giải quyết đến khi nhận kết quả có mất thêm nhiều ngày hơn không; đề xuất nên thực hiện khảo sát ý kiến hài lòng của cá nhân, tổ chức, người dân qua màn hình cảm ứng ở từng lĩnh vực như một số cơ quan khác (ví dụ như Thành phố Bà rịa) để giảm giấy tờ mẫu khảo sát, nhanh hơn và hiện đại hơn; kiến nghị khi thực hiện hồ sơ trực tuyến tại nhà người dân cần có một số mẫu biểu điện tử để điền ngay trên trang mạng trực tuyến.

Ông Trần Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã đã giải trình, giải đáp các thắc mắc của các cá nhân, tổ chức, người dân góp ý tại hội nghị. Đồng thời triển khai thêm một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao công tác hiện đại hóa hành chính nhất là tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức, người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đồng thời, chỉ đạo các ngành khẩn trương nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt điểm và khắc phục, cải thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính trên địa bàn tình; khẩn trương triển khai các sáng kiến trong công tác cải cách hành chính, cải tiến các quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng cho cá nhân, tổ chức và Người dân.

 

(Ông Trần Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã đã giải trình, giải đáp các thắc

mắc của các cá nhân, tổ chức, người dân góp ý tại hội nghị)

Địa phương cũng được Lãnh đạo các phòng, ban huyện đánh giá cao kết quả thực hiện của địa phương trong 04 năm qua luôn là đơn vị trong nhóm 5 thứ hạng đầu của 82 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Đồng  thời, có ý kiến góp ý, hướng dẫn một số nội dung về công tác chỉ đạo điều hành, phương pháp khảo sát ý kiến người dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, … thông báo một số nội dung chỉ đạo của tình, huyện về công tác cải cách hành chính để địa phương khẩn trương thực hiện trong thời gian tới.

 

(Ông Lê trần Minh, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu chỉ đạo)

Sau cùng, Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư đảng ủy đã ghi nhận sự quan tâm, theo dõi của các cá nhân, tổ chức, người dân đối với công tác cải cách hành chính ở địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới địa phương rất mong được sự phản ánh, đóng góp ý kiến nhiều hơn để địa phương tiếp thu, thực hiện các giải pháp thiết thực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ Cán bộ, Công chức, phục vụ tốt hơn yêu cầu giải quyết hồ sơ, TTHC của cá nhân, tổ chức, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, củng cố vững chắc thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND xã quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính phấn đấu duy trì thứ hạng đã đạt được trong năm 2020 và các năm tiếp theo mà trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, người dân bởi hiệu quả công tác cải cách hành chính phải được đo lường thông qua sự hài lòng của người dân.

 


Số lượt đọc: 376 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác