Nuôi cá chình lợi nhuận gấp 2-3 lần chi phí đầu tư, rủi ro thấp (31/10/2017)

Là loài có sức đề kháng cao, nguy cơ nhiễm bệnh thấp cùng với giá bán thương phẩm luôn giữ mức cao và ổn định, cá chình thương phẩm đang là hướng đi triển vọng của người nuôi trồng thủy sản.