Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước
24/05/2019
Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước

xem tại đây


Số lượt đọc: 468 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác