Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước (24/05/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước

Xã Tam Phước đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 và rút kinh nghiệm Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng cải thiện năm 2019 (13/04/2019)

Vào lúc 14 giờ chiều ngày 10/4/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng cải thiện Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước tại Hội trường UBND xã

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2019 (03/03/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2019

Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 (22/11/2018)

Ngày 22/11/2018, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Võ Hữu Phước – Trưởng Phòng Nội Vụ huyện, ông Kiều Văn Lý – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phan Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các Ban ngành đoàn thể xã, và hơn 50 cán bộ công chức xã tham dự. 

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (14/11/2018)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018 (28/08/2018)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (29/05/2018)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2018 (26/02/2018)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2018

UBND XÃ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 (16/11/2017)

Ngày 16/11/2017, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm . Tham dự Hội nghị có ông Lê Trần Minh – Phó Phòng Nội Vụ huyện, ông Phan Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các Ban ngành đoàn thể xã, và hơn 50 cán bộ công chức xã tham dự. 

báo cáo tình hình thực hiện công tác ải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2017 (26/08/2017)

báo cáo tình hình thực hiện công tác ải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2017