Xã Tam Phước đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 và rút kinh nghiệm Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng cải thiện năm 2019
13/04/2019

Vào lúc 14 giờ chiều ngày 10/4/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng cải thiện Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước tại Hội trường UBND xã

Tham dự tại buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành, Hội, Đoàn thể xã, toàn thể cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã về tham dự.

          Tại hội nghị, công chức Văn phòng – Thống kê xã đã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019, thông qua kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng cải thiện Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước. Qua đó, các Ban ngành đã phân tích cụ thể các nhiệm vụ còn hạn chế, các chỉ tiêu chưa đạt và trao đồi, thảo luận để đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm cải thiện chỉ số chấm điểm cải cách hành chính nói riêng và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính nói chung, cụ thể là: công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính chưa đạt hiệu quả; quy trình giải quyết dịch vụ công trực tuyến chưa được triển khai; kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn hạn chế; một số chỉ tiêu, nội dung qua điều tra xã hội học từ các cá nhân, tổ chức chưa đạt tỷ lệ cao nhất.

          Bên cạnh đó, các Ban ngành, Đoàn thể cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm đầy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của các cấp, các ngành và bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

          Sau khi nghe các Ban ngành, đoàn thể đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã đã kết luận các nhiệm vụ sau:

          Các Ban ngành xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của xã nhất là các chỉ tiêu chưa đạt theo Bộ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm. Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, không xảy ra tình trạng tiêu cực, không để bổ sung nhiều lần, giải quyết trễ hẹn các hồ sơ, thủ tục hành chính tại xã, nhằm tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND xã triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính trong quý II/2019; kiến nghị UBND huyện sớm hỗ trợ tính năng giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của xã để triển khai 02 thủ tục hành chính cấp xã phải thực hiện trực tuyến mức độ 3 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật ở tất cả các lĩnh vực hiệu quả, có văn bản kiến nghị hoặc tham mưu lãnh đạo UBND xã xử lý kịp thời các quy định pháp luật bất cập không còn phù hợp với tình hình thực tế.

          Các ban ngành xã tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể thành viên tham gia tuyên truyền công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính ở địa phương.

 


Số lượt đọc: 1016 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác