Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 (12/01/2017)

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2017 (03/01/2017)

Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2017

Kết quả triển khai thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại UBND xã Tam Phước (28/06/2016)

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”; Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BHYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ y tế về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Thông báo về việc niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã (01/06/2016)

Thông báo về việc niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (27/05/2016)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 

Hiệu quả từ mô hình một cửa tại UBND xã Tam Phước (05/05/2016)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Tam Phước được xây dựng trong khuôn viên trụ sở UBND xã là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính của Cá nhân, Tổ chức; lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị, sắp xếp, bố trí khu vực niêm yết; trang bị kệ công khai Bộ thủ tục hành chính áp dung chung tại UBND cấp xã phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu và ghi chép thông tin của người dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Tất cả hồ sơ, tài liệu, thông tin Tổ chức, Cá nhân đền liên hệ yêu cầu giải quyết đều được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (eGate). 

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 (03/03/2016)

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tam Phước (02/03/2016)

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là lĩnh vực quan trọng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, cơ chế một cửa giải quyết các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân là khâu quan trọng trong quá trình cải cách bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức năng động, trách nhiệm, tận tình, tận tâm với công việc, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2016 (29/02/2016)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2016 

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016 (02/01/2016)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016