Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tam Phước
02/03/2016

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là lĩnh vực quan trọng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, cơ chế một cửa giải quyết các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân là khâu quan trọng trong quá trình cải cách bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức năng động, trách nhiệm, tận tình, tận tâm với công việc, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận Chính quyền, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo trên từng lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 09/3/2016, Tổ Dân vận chính quyền xã đã xây dựng Kế hoạch số 45/KH-UBND về thực hiện mô hình Dân vận khéo với nội dung: “3 Đúng (Đúng Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan – Đúng luật - Đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ)” nhằm tập trung chỉ đạo với mục tiêu nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn xã nói chung và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của người dân và tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã nói riêng. Với mục đích và ý nghĩa quan trọng đó, toàn thể CBCC đồng tình hưởng ứng và quyết tâm tích cực thực hiện mô hình do Tổ Dân vận chính quyền xã phát động.

Qua quá trình vận động thực hiện mô hình, đội ngũ CBCC xã và nhất là các CBCC thực thi công vụ tại Bộ phận TN&TKQ xã luôn chấp hành nghiêm Nội quy, Quy chế làm việc cơ quan, có tinh thần trách nhiệm cao, có tác phong, thái độ chuẩn mực, hòa nhã, ân cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình cho các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc.

Trên cơ sở căn cứ các quy định của Pháp Luật và Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố các TTHC áp dụng chung tại cấp xã. Các CBCC tại Bộ phận TN&TKQ xã đã kịp thời cập nhật, áp dụng đưa vào thực hiện giải quyết các hồ sơ, TTHC của tổ chức và công dân, đảm bảo việc thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành, giải quyết chế độ đúng đối tượng và không tự đặt ra các thủ tục, giấy tờ ngoài quy định.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định công khai, niêm yết các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tính đến thời điểm hiện nay, tại Bộ phận TN&TKQ xã đã cập nhật, niêm yết công khai 124 thủ tục hành chính thuộc 22 lĩnh vực.

Hơn nữa, việc phân định rõ thời gian thực hiện cho các Bộ phận theo quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đã đảm bảo cho việc thực hiện tuần tự, tuân theo quy trình đã được thiết lập, mọi sai sót được nhanh chóng phát hiện và khắc phục, cải tiến môi trường làm việc một cách khoa học. Nhờ đó, CBCC tại Bộ phận TN&TKQ xã đã nghiêm túc tuân thủ thực hiện theo quy trình ISO một cách nghiêm ngặt, mỗi Bộ phận, CBCC đều đảm bảo thực hiện trong phạm vi thời gian và phần việc được giao nhất định đã góp phần giải quyết TTHC được nhanh chóng, đúng Pháp luật, đúng quy trình và đảm bảo đúng hẹn cho Tổ chức và Công dân.

Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đã iếp nhận 2.090 hồ sơ (trong đó có 06 hồ sơ kỳ trước chuyển sang). Đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn: 2.090 hồ sơ/2.090 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; Trong đó, có 106 hồ sơ giải quyết trước hẹn (Lĩnh vực Hành chính Tư Pháp: 68 hồ sơ; Lĩnh vực Đất đai: 24 hồ sơ; Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội: 14 hồ sơ).  Không có hồ sơ trễ hẹn.  

Nhìn chung, với thành quả tích cực đạt được từ mô hình “3 đúng” trong thời gian qua cho thấy Tổ Dân vận chính quyền xã đã biết vận dụng có hiệu quả công tác dân vận nói chung và phong trào Dân vận khéo nói riêng trong giai đoạn mới hiện nay nhất là trong công tác cải cách hành chính ở địa phương. Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, tác phong phục vụ, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ CBCC, nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính ở địa phương.

Để giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan hành chính ở địa phương, tiếp tục phát huy thành quả tích cực đạt được từ việc phát động phong trào thi đua Dân vận khéo với mô hình “3 đúng”. Trong thời gian tới, công tác Dân vận Chính quyền cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục duy trì thực hiện và phát huy mô hình “3 Đúng” (Đúng Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan – Đúng luật - Đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ)”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác cải cách hành chính ở địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các CBCC thực hiện tốt Nội quy, Quy chế làm việc cơ quan, Văn hóa cơ sở; chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu vì sự hài lòng của người dân và tổ chức làm thước đo cải cách hành chính ở địa phương.

3. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của CBCC về công tác Dân vận Chính quyền gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến.


Số lượt đọc: 2164 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác