Triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020
16/04/2021

      Thực hiện Công văn số 1448/UBND-VP ngày 01/3/2021 của UBND huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020.

      UBND xã Tam Phước công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020 như sau: Đính kèm Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

      Nay, UBND xã Tam Phước thông báo đến các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã được biết./.

Xem chi tiết Quyết định tại đây


Số lượt đọc: 1252 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác