Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 468/ QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
13/01/2022

xem tại đây


Số lượt đọc: 309 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác