tHÔNG TIN LIÊN HỆ
01/06/2022

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã, số điện thoại: 0913758222

2. Ông Trần Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã, số điện thoại: 0937077548

3. Ông Lê Minh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã, số điện thoại: 0909280113

4. Ông Bùi Ngọc Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã, số điện thoại: 0783685699

5. Ông Nguyễn Hồ Minh Phương, Trưởng Công an xã, số điện thoại: 0913180220

6. Ông Trần Duy Tiến, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường: 0937114918

 


Số lượt đọc: 580 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác