Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh BRVT Triển khai, thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”
20/05/2022

Nội dung chi tiết xem tại đấy


Số lượt đọc: 437 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác