Kê hoạch Nâng cao hoạt động dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tam Phước
08/02/2023

xem tại đây


Số lượt đọc: 433 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác