ĐẢNG ỦY XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
24/10/2016

Sáng ngày 24/10/2016, tại Hội trường UBND xã Tam Phước, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 08-HD/BTGTW và Kế hoạch số 48-KH/ĐU của Đảng ủy xã về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đến dự có đồng chí Kiều Văn Lý- Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là báo cáo viên Hội nghị, đại diện Ban ngành đoàn thể xã, cùng 125 đảng viên tham dự..

Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên quán triệt những nội dung của Chỉ thị và các kế hoạch về học tập làm theo Bác. căn cứ vào những nội dung, các đảng ủy viên, lãnh đạo Ban ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình, và xây dựng kế hoạch toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm sau mỗi đợt sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc làm theo và báo cáo kế quả việc tự giác làm theo của mình với cấp ủy nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, các kế hoạch học Bác đạt kết quả cao nhất.

 Qua Hội nghị, đã giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 08-HD/BTGTW và Kế hoạch số 48-KH/ĐU của Đảng ủy xã về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ổn định tư tưởng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, học tập làm theo Bác để tự rèn luyện bản thân ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Số lượt đọc: 1537 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác