UBND XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
25/11/2016

Sáng ngày 25/11/2016, tại Hội trường UBND xã Tam Phước, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính xã năm 2016. Tham dự, có ông Lê Trần Minh – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Long Điền; Ông Kiều Văn Lý- Bí thư Đảng ủy xã, Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, đại diện Ban ngành, đoàn thể xã,  cùng 52 cán bộ công chức xã tham dự.

Tại Hội nghị, UBND xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ:  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã; Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác cải cách hành chính của cấp trên; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, giải quyết hồ sơ cho dân đúng quy định trong thời gian sớm nhất.  Công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền xử lý những văn bản không phù hợp; qua kết quả rà soát, hệ thống hóa giúp cho công tác xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận lợi, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Nhân dịp này, UBND xã biều dương và khen thưởng 1 tập thể bộ phận tiếp nhận và trẻ kết quả, và 2 cá nhân của bộ phận một cửa đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016./.


Số lượt đọc: 2364 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác