Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Ấp Phước Bình
18/11/2016

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016), ngày 18/11/2016 khu dân cư Phước Bình tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2016. 

Khu dân cư Phước Bình luôn hăng hái tham gia các hoạt động do địa phương phát động, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ được nhân dân trong khu dân cư hưởng ứng. Thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, mọi người sống hòa thuận và quan hệ xóm giềng tốt đẹp. Các hoạt động trên đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, khu dân cư góp phần làm lành mạnh môi trường gia đình, xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong ngày hội, khu dân cư Phước Bình đã tặng 17 xuất quà trị giá 7.000.000 cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân, 02 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


Số lượt đọc: 1664 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác