Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
11/09/2017
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Xem tại đây


Số lượt đọc: 685 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác