Tình hình hoạt động của Trạm thông tin khoa học và công nghệ xã Tam Phước 6 tháng đầu năm 2017
15/06/2017

Tình hình hoạt động của Trạm thông tin khoa học và công nghệ xã Tam Phước 6 tháng đầu năm 2017

1.     Số cán bộ vận hành trạm: 02 người;

2.     Địa điểm đặt trạm:

- Trong trụ sở UBND xã            - Tại Trung tâm VHHT CĐ

- Vị trí khác , ghi rõ: …………………………….

3.     Giao cho tổ chức/cá nhân phụ trách (lãnh đạo) trạm, ghi rõ họ tên, điện thoại liên lạc:

- Ông Phạm Thanh Sơn, Công chức VH-XH kiêm cán bộ trạm; ĐT: 0909434584.

- Ông Nguyễn Chiêu Công, Cán bộ TCNN&TĐKT xã kiêm cán bộ trạm; ĐT: 0972485493.

Trang thiết bị trạm

STT

Tên thiết bị

Tình trạng hiện nay

Ghi chú

(Đã sửa mấy lần, nguồn kinh phí sửa)

Đang sử dụng

Hỏng

1

Máy vi tính

X

 

 

2

Máy in

X

 

 

 

4.       Thư viện điện tử nông thôn tại trạm

Hình thức cài đặt

Tổng số đĩa

Số đĩa đang sử dụng

Số đĩa đã hỏng

Số đĩa được

 bổ sung

Trên đĩa VCD

580

480

100

 

Trên đĩa cứng ngoài

 

 

 

 

 

5.       Website xã

- Địa chỉ: http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/tamphuoc

- Ban biên tập:

      + Đã thành lập ,  Số người: 09 người.

      + Họ tên Trưởng ban biên tập: Ông Trần Thanh Hồng, chức vụ: PCT UBND xã.

      + Số lượt khách đến truy cập đến ngày báo cáo: 407.640 lượt.

      + Số tin bài đã cập nhật: 40 tin, bài.

      + Số ảnh đã cập nhật: 80 ảnh.

      + Số kinh phí đã chi cho biên tập, cập nhật:  260.000 đồng.

6.       Số kinh phí đã chi cho đường truyền ADSL: 560.314 đồng.

7.       Số kinh phí đã chi hỗ trợ Cán bộ trạm: 2.400.000 đồng.

8.       Số lớp tập huấn cho dân của xã biết lấy tin từ trạm: không

9.        Số tin cung cấp cho Lãnh đạo xã: 05 tin.

10.  - Số tin cung cấp cho người dân/Doanh nghiệp: 05 tin.

- Số lượt người yêu cầu tin: 24 lượt người.

11.  Số trang A4 đã in để cung cấp tin: 09 trang

12.  Số đĩa VCD/DVD đã sao chép để cấp cho dân: 02 đĩa.

13.  Số lần phổ biến trên đài phát thanh: 06 lần.

14.  Số lượt người đến trạm trực tiếp truy cập: 34 lượt.

15.  Khó khăn trong hoạt động của trạm: không.

 


Số lượt đọc: 1265 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác