HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA IV TỐ CHỨC GIÁM SÁT LĨNH VỰC KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN, MÔI TRƯỜNG NĂM 2017
06/04/2017

Cuộc giám sát lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sán, môi trường  năm 2017 được tiến hành vào lúc 14h00p ngày 06/4/2017, địa điểm tại phòng họp Đảng ủy xã Tam Phước. Thành phần tham dự gồm các Đ/c: Nguyễn Dương Tấn Kỳ - PCT HĐND xã, 3/5 Đ/c trong Ban kinh tế, 6/6 Đ/c đại diện 6 tổ đại biểu các ấp, đại diện các ngành: Địa chính- xây dựng- môi trường, Tư pháp- Hộ tịch, UBMTTQVN xã.

Thực hiện theo đề nghị của Đ/c Phạm Văn Thông – trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND xã, Đ/c Dương Thanh Liêm – CC Địa chính - xây dựng – môi trường xã thông qua báo cáo số 46/BC-UBND ngày 30/3/2017 về công tác quản lý về lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng, môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có  ý kiến phát biểu xoay quanh vấn đề về lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, môi trường trong thời gian qua, và những tồn tại thiếu sót mà các Ban ngành liên quan cần khắc phục, và phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Kết luận buổi giám sát, Ông Phạm Văn Thông đề nghị các thành viên Ban kinh tế theo chức năng nhiệm vụ của mình cùng với Ban địa chính và các ngành có liên quan thực hiện tốt việc vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường; tiếp tục theo dõi, giám sát tốt việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn./.


Số lượt đọc: 1226 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác