CÔNG AN XÃ THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01/2002/NQLT, NGÀY 08/5/2002 GIỮA BỘ CÔNG AN VÀ HỘI LHPN VIỆT NAM VỀ "QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG PHẠM TỘI VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI"
29/06/2017

Trong 6 tháng năm 2017, Công an xã thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (ANTQ), đã đạt được nhiều kết quả khích lệ:

Thực hiện chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy giai đoạn 2015-2020; chương trình phòng hco61ng mua bán người, trong 6 tháng Công an xã đã tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm và tổ chức triển khai cho Ban ngành và các tổ chức đoàn thể từ xã đến ấp, 33 tổ dân cư, lực lượng dân quân, dân phòng và nhân dân trên địa bàn; làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Đặc biệt bảo vệ tốt trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu được an toàn về mọi mặt, các Ban ngành đoàn thể tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ ANTQ, tình hình phạm pháp hình sự không xảy ra, các tệ nạn xã hội kìm chế, ngăn chặn, kịp thời ổn định tình hình trên địa bàn trong 6 tháng năm 2017.

Bên cạnh đó, Công an xã kết hợp cùng Ban ngành đoàn thể làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trong tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm (nhân dân cung cấp 42 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 28 nguồn tin có giá trị); tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng (đã làm việc 3 lượt lập hồ sơ quản lý đối với 12 đối tượng các loại; tuyên truyền giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, PCCC; công tác đấu tranh PCTP về trật tự xã hội; công tác thực hiện an toàn giao thông; công tác quản lý đối tượng; công tác quản lý Nhà nước về TNXH.

Với sự nổ lực của ngành Công an xã, sự phối hợp với các Ban ngành đoàn thể đã giữ vững tình hình ANCT-TTATXH, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, VHXH của địa phương./.


Số lượt đọc: 1629 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác