Họp Cán bộ, Công chức tháng 5/2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2017
31/05/2017

Vào lúc 14h ngày 31/5/2017 tại Hội trường UBND xã Tam Phước, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp CBCC tháng 5/2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2017.

Tham dự cuộc họp gồm có: Ông Kiều Văn Lý, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ông Phan Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Ông Nguyễn Dương Tấn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND xã; Ông Nguyễn Văn Đôn, Chủ tịch UBMTTQVN xã; Đại diện các Ban ngành, Đoàn thể xã; toàn bộ CBCC xã.

Tại cuộc họp đã nghe báo cáo tóm tắc tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 của UBND và Đảng ủy xã; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, các nguồn thu vận động và tình hình sử dụng kinh phí của các Ngành tính đến ngày 29/5/2017, tình hình hoạt động tài chính của Công đoàn tháng 5/2017.

Cuối cùng đồng chí Chủ tịch UBND xã có ý kiến kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn xã nhất là các thửa đất chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài các vụ việc khiếu nại, tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Tiếp tục khảo sát, kiểm tra các tuyến mương nội đồng, cống thoát nước trên địa bàn xã, kịp thời khắc phục tình trạng các cống mương tắc nghẽn nhằm đảm bảo thoát nước khi mưa lớn, có bão xảy ra.

- Phối hợp cùng các Ngành chức năng huyện kiểm tra hoạt động san lấp, khai thác tài nguyên khoáng sản không phép, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Tổng hợp Báo cáo giám sát của HĐND tỉnh về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn xã.

- Đôn đốc các Ban ấp tiếp tục vận động thu nguồn thu quỹ Vì người nghèo đạt 100% chỉ tiêu giao hoàn thành trong tháng 6/2017.

Tham mưu UBND xã tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC năm 2017 (đợt 1); Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm chỉ số chấm điểm CCHC năm 2016 và phương hướng cải thiện chỉ số chấm điểm CCHC năm 2017.

- Rà soát, tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Phối hợp Đoàn Thanh niên xã triển khai Kế hoạch hoạt động hè năm 2017 trên địa bàn xã. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2017.

- Triển khai thực hiện các hoạt động nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2017 và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; Kiện toàn CLB phòng, chống bạo lực gia đình, tội phạm, tệ nạn xã hội./.


Số lượt đọc: 1616 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác