Thông báo niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã
26/02/2018

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử

đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

Xem tại đây


Số lượt đọc: 789 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác