Họp Giao ban Tổ Dân cư tháng 8/2018
09/08/2018

Vào lúc 14h ngày 09/8/2018 tại Hội trường UBND xã Tam Phước, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp Giao ban Tổ Dân cư tháng 8/2018.

Tham dự cuộc họp gồm có: Ông Nguyễn Văn Đôn, Chủ tịch UBMTTQVN xã; Đại diện các Ban ngành, Đoàn thể xã; Tổ trưởng 33 Tổ Dân cư; Lãnh đạo 03 Trường học, Đại diện Nhà máy nước, Trạm Y tế.

Tại cuộc họp đã nghe Công chức VP-TK xã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giao ban Tổ Dân cư tháng 7/2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2018; Công chức Tài chính-Kế toán xã báo cáo tình hình thu các cuộc vận động, thu tiền rác trên địa bàn xã đến cuối tháng 7 năm 2018; Trưởng Công an xã thông qua các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư xã Tam Phước.

Qua buổi Giao ban Tổ Dân cư, một số Tổ trưởng Tổ Dân cư trên địa bàn 06 ấp có phản ánh một số ý kiến về lĩnh vực môi trường, đất đai, văn hóa - xã hội, ANTT.

Cuối cùng đồng chí Chủ tịch UBND xã có ý kiến kết luận, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:

- Hoàn thành công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học năm học 2018-2019 trên địa bàn xã. Rà soát số học sinh các cấp học chưa ra lớp để vận động ra lớp kịp thời vào đầu năm học mới.

- Tiếp tục tuyên truyền về tình hình bệnh khảm lá vius hại sắn trên địa bàn.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018.

- Xây dựng Kế hoạch tăng cường đảm bảo công tác PCCC, ATGT và tình hình ANTT trước, trong và sau Lễ Quốc Khánh 02/9 trên địa bàn xã.

- Tăng cường công tác vận động Nhân dân tham gia đóng phí thu gom rác, tập trung rác thải đúng nơi quy định; tổng hợp phí thu gom rác theo số hộ đã đăng ký chậm nhất vào ngày 30/8/2018.

- Rà soát, vận động các hộ dân tham gia BHYT; Tổng hợp số thẻ BHYT của những người tham gia BHYT ngoài huyện để cung cấp về UBND xã (thông qua đ/c Lan, Cán bộ Giảm nghèo xã) trước ngày 30/8/2018 cập nhật, tổng hợp tỷ lệ số người tham gia BHYT trên địa bàn xã và phục vụ báo cáo Tiêu chí số 15 về Y tế theo Bộ tiêu chí NTM.

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo các trường hợp xây dựng nhà, khai thác khoáng sản trái phép để báo cáo UBND xã kịp thời xử lý.

 


Số lượt đọc: 736 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác