Họp CBCC tháng 8 năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2018
31/08/2018

Vào lúc 14h ngày 30/8/2018 tại Hội trường UBND xã Tam Phước, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì chủ trì cuộc họp giao ban Cán bộ Công chức tháng 8 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2018

Tham dự cuộc họp gồm có: Ông Kiều Văn Lý, Bí thư Đảng ủy xã; Ông Phan Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Ông Nguyễn Dương Tấn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND xã; Ông Trần Thanh Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã; Ông Nguyễn Văn Đôn, Chủ tịch UBMTTQVN xã; Các CBCC, những người hoạt động không chuyên trách xã.

Tại cuộc họp đã nghe Công chức VP-TK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2018 và triển khai Công văn số 1590-CV/HU ngày 20/8/2018 của Huyện ủy về việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội và công tác xây dựng Đảng; Công chức Tài chính-Kế toán xã báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, các nguồn thu vận động và tình hình sử dụng kinh phí của các ngành tính đến ngày 31/7/2018; Cán bộ TCNN-TĐKT triển khai Công văn số 1572-CV/HU ngày 03/8/2018 của Huyện ủy về việc tăng cường quản lý việc đi nước ngoài; tình hình quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị; tình hình cung cấp tin bài cho Trang thông tin điện tử huyện và xã; Lịch trực Lễ 02/9;  Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Triển khai Kế hoạch số 177-KH/HU ngày 27/7/2018 của Huyện ủy về thực Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”; Chủ tịch UBMTTQVN xã báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của Công đoàn.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các Ban ngành, Đoàn thể xã; ý kiến phát biểu của ông Kiều Văn Lý, Bí thư Đảng uỷ xã.

Cuối cùng đồng chí Chủ tịch UBND xã có ý kiến kết luận, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 27/02/2018 về việc thực hiện mô hình “Kết hợp thực hiện Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em với tuyên truyền các quy định thủ tục hành chính, quy định pháp luật liên quan đến trẻ em và Bảo hiểm y tế” năm 2018 trên địa bàn xã Tam Phước.

- Tiếp tục thực hiện các chế độ cho các đối tượng BTXH theo quy định của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông báo trên Đài Truyền thanh xã về tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2018) và tăng cường tuyên truyền các văn bản Luật, dưới Luật và các thông báo khác của địa phương.

- Rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2018 để triển khai kịp thời, hoàn thành 100% (44/44 nhiệm vụ) chậm nhất vào cuối tháng 10/2018.

- Đăng tải kịp thời các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng trên trang thông tin của tỉnh (http://chamdiemcchc.baria-vungtau.gov.vn) kịp thời, đầy đủ, nhằm đảm bảo điểm số các tiêu chí trên Bộ chấm điểm chỉ số CCHC tỉnh trong năm 2018.

- Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, nhất là các hộ chăn nuôi, các cơ sở trước đây đã bị nhắc nhở.

 


Số lượt đọc: 705 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác