Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11”
09/11/2018

Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2018, nâng cao nhận thức của Cán bộ, Công chức, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản Quy phạm pháp luật mới được ban hành, tạo sự chuyển biến trong việc tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật Việt Nam.

Ngày 08/11/2018 tại Hội trường UBND xã Tam Phước, ông Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị triển "Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11". Tham dự buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành, Đoàn thể xã, Ban CTMT ấp, 06 trưởng Ban ấp, Tổ trưởng 33 Tổ Dân cư, đại diện 03 Trường học.

Tại Hội nghị, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã thông qua tài liệu tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam 9/11 và triển khai một số văn bản như sau: Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công thương; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Luật tiếp cận Thông tin ngày 06/4/2016; Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, ... đây là một số văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến người dân và Doanh nghiệp.

Cuối cùng, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã kết luận chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể, các Ban ấp, Tổ trưởng 33 Tổ Dân cư một số nội dung: Tiếp tục cập nhật các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành để triển khai thường xuyên đến nhân dân trên địa bàn xã; Tăng thời lượng phát thanh, mở các chuyên mục, chuyên trang riêng tuyên truyền các nội dung của Ngày pháp luật Việt Nam; Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu và tích cực vận động Hội viên, Đoàn viên và Nhân dân tham gia chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật lồng ghép trong các cuộc hội nghị giao ban ở ấp qua đó tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

 


Số lượt đọc: 1190 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác