Xã Tam Phước triển khai dự thảo Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng 19 Tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2019
14/12/2018
Nhằm phấn đấu trong năm 2019 đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí NTM theo yêu cầu Bộ tiêu chí NTM. Trong đó, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 Tiêu chí đã đạt được

Vào lúc 14h 00 phút, ngày 13/12/2018 tại Hội trường UBND xã Tam Phước, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã chủ trì buổi Hội nghị Giao ban Tổ Dân cư tháng 12 và triển khai dự thảo Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng 19 Tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2018. Tham dự buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo Đảng ủy, UBMTTQVN xã, Các Ban ngành, Đoàn thể xã, Ban CTMT ấp, 06 Ban ấp, Tổ trưởng 33 Tổ Dân cư, Đại diện 03 Trường học, Trạm Y tế, Nhà máy nước.

Tại Hội nghị, Công chức Văn phòng – Thống kê xã báo cáo tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giao ban Tổ Dân cư tháng 11/2018; triển khai dự thảo Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019; dự thảo Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; dự thảo Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 trên địa bàn xã. Cán bộ GTTL-NLN xã triển khai Công văn số 1576/UBND-VP ngày 10/12/2018 của UBND xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn xã.

Cuối cùng, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã kết luận chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể, các Ban ấp, Tổ trưởng 33 Tổ Dân cư một số nội dung: Ghi nhận những đóng góp tích cực của các Ban ngành, Đoàn thể và các ấp, Tổ Dân cư trong thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác vận động người dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiến đất làm đường giao thông nông thôn vì mục tiêu Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Qua đó cũng chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể, Ban ấp tiếp tục cố gắn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, tăng cường công tác tuyên truyền những chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh đến Nhân dân trên địa bàn xã được biết và đăng ký thực hiện.

 


Số lượt đọc: 1225 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác