Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
14/01/2019

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10/01/2019 tại hội trường UBND xã Tam Phước, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019. 

Tham dự tại buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành, Hội, Đoàn thể xã, Trưởng 06 Ban ấp, 03 trường học về tham dự.

Tại Hội nghị, Công chức Văn phòng – Thống kế xã thông qua Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND xã về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Công chức Tài chính – Kế toán xã thông qua nội dung giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2019.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ngành, các ấp về những khó khăn và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, khó thực hiện trong năm 2019 như chỉ tiêu về lĩnh vực y tế, giảm nghèo, hiến máu nhân đạo…

Cuối cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã kết luận chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể, 06 Ban ấp, trường học và Trạm y tế một số nhiệm vụ như sau: Căn cứ chỉ tiêu được giao, cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt, cụ thể như các nguồn thu vận động cố gắng thu đạt chỉ tiêu trong cuối tháng 7/2019; Về chỉ tiêu hiến máu nhân đạo phải lập danh sách, vận động sát sao để hoàn thành chỉ tiêu năm trong đợt III năm 2019; Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn ấp đăng ký thu gom rác thải để tỷ lệ thu gom rác trong năm phải đạt trên 80%; riêng các chỉ tiêu còn lại cố gắng hoàn thành trong tháng 10 năm 2019.

 


Số lượt đọc: 1286 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác