Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 và công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019
12/03/2019
Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/3/2019 tại Hội trường UBND xã Tam Phước

ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã chủ trì Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 và công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019. Tham dự tại Hội nghị mặt gồm có: Ông Lê Ngọc Vàng, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện; Ông Mã Lê Thành Phương, Thiếu tá - Tham mưu phó Ban Chỉ huy quân sự huyện; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Đoàn thể xã, các Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, ấp đội trưởng của 06 ấp cùng các gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2019 về tham dự.

Các Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã báo cáo tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai Kế hoạch, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện các Ban ấp, ấp đội trưởng các ấp đã tham gia phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, có 04 tập thể và 05 cá nhân và 02 hộ gia đình tiêu biểu có thanh niên nhập ngũ đã được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 và công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.

  

          Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ngành, các Ban ấp, các hộ gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2019 và phát biểu của ông Mã Lê Thành Phương, Thiếu tá - Tham mưu phó Ban Chỉ huy quân sự huyện, phát biểu chỉ đạo của ông Kiều Văn Lý, HUV – Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã kết luận chỉ đạo các Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng ấp của 06 ấp một số nhiệm vụ như sau: Tham mưu Đảng ủy xã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự, công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi, thực hiện tốt quy trình tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ nhằm hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia đầy đủ huấn luyện quân sự, hội thao hàng năm. Đảm bảo quân số lực lượng dân quân, tăng cường công tác tuần tra canh gác, bảo vệ các điểm phòng thủ, bảo vệ tuyệt đối và an toàn các đợt cao điểm, các ngày lễ trong năm. Trước hết là phối hợp Công an xã đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cao điểm Lễ Dinh Cố, Lễ hội Dinh Cô – Long Hải và Lễ cúng giỗ Bà Rịa.

 


Số lượt đọc: 1313 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác