thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã
28/03/2019
Thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

Vừa qua, UBND xã Tam Phước tiếp nhận Công văn số 1630/UBND-VP ngày 26/3/2019 của UBND huyện Long Điền về việc tổ chức niêm yết và thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn) theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nay, UBND xã niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã như sau:

1. Số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh BR-VT.

- Số điện thoại cố định: (0254) 3857.673 (tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính)

- Số điện thoại di động: 0967.448.449 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).

- Địa chỉ email: cchc@baria-vungtau.gov.vn.

- Tổng đài điện thoại: 088.8800.247 - 088.8801.247.

- Tổng đài nhắn tin SMS hotline: 088.8800.247 - 088.8801.247.

- Qua thư điện tử Email: duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn

2. Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính). Địa chỉ liên hệ: số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số điện thoại chuyên dùng: (0254) 3.727.969. Số Fax (0254).3.852.324

- Địa chỉ thư điện tử: kstthc@vpub.baria-vungtau.gov.vn

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn  hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

3. Kênh thông tin đường dây nóng Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Địa chỉ liên hệ: Số 11, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Số điện thoại cố định: (0254).3856091 (trong giờ hành chính).

- Số điện thoại di động: 0918.580.097; 0988.327.669 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).

4. Kênh thông tin đường dây nóng của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Địa chỉ liên hệ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tổng đài điện thoại: 08.88800064.

- Qua thư điện tử Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn

5. Số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng cải cách hành chính huyện Long Điền:

- Địa chỉ liên hệ: số 310, đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Số điện thoại di động: 0907.883.171 – 0908.755.166 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật).

- Địa chỉ thư điện tử: longdien@baria-vungtau.gov.vn

6. Số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng cải cách hành chính xã.

- Số điện thoại cố định: (0254) 3862.070 (tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính)

- Số điện thoại di động: 0937.077.548 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).

- Địa chỉ truy cập: ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/tamphuoc.

7. Địa điểm niêm yết công khai Bộ TTHC đang áp dụng tại xã:

Niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã và công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương (http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/tamphuoc)

8. Phân công nhiệm vụ thực hiện nội dung thông báo:

- Giao Công chức Văn phòng – Thống kê xã tổ chức niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh, của huyện, của xã tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã và Trụ sở các Ban ấp. Theo dõi, cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính mới tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã để Người dân biết, thực hiện.

- Giao Cán bộ Quản trị mạng điều chỉnh bộ TTHC cấp xã theo danh mục TTHC kèm theo thông báo này, đăng tải bộ TTHC cấp xã trên trang thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời, điều chỉnh kịp thời các TTHC đã thay đổi, bãi bỏ trên phần mềm eGate và màn hình tra cứu TTHC tại xã.

- Cán bộ VHTT xã tổ chức phát thanh hàng ngày thông báo số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh BR-VT, của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại cấp xã, các Thủ tục hành chính mới được UBND tỉnh công bố, điều chỉnh, chuẩn hóa, bãi bỏ như: Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, tuyên truyền các nội dung tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Các Ban ấp, các Tổ Dân cư thông báo cho Nhân dân được biết về điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh BR-VT, của huyện, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại cấp xã để thực hiện theo đúng quy định./.

(Đính kèm Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; Danh mục thủ tục hành chính được áp dụng tại cấp xã tính đến ngày 28/3/2019; Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đính kèm danh mục


Số lượt đọc: 785 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác