Đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước
07/05/2019
Vào lúc 14 giờ chiều ngày 08/5/2019, tại Hội trường UBND xã, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị giao ban Tổ Dân cư tháng 5 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Ban ngành, các Ban ấp, Tổ Dân cư đồng thời triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn xã

Thông báo 06 thủ tục hành chính của xã được triển khai giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến.

Tham dự tại buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành, Hội, Đoàn thể xã, toàn thể cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, 06 Ban ấp, 33 Tổ Dân cư về tham dự.

Năm 2018, thực hiện Công văn số 7490/UBND-VP ngày 18/10/2018 của UBND huyện Long Điền về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã đã triển khai đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã (Bộ phận TN&TKQ xã) và toàn thể CBCC, các Ban ngành có liên quan và các Ban ấp, Tổ Dân cư trên địa bàn xã. Đồng thời, liên hệ Bưu điện huyện để thống nhất bảng giá thanh toán dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tư vấn, hướng dẫn, thông báo trên Đài truyền thanh xã để người dân biết, thực hiện.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, kết quả triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã chưa đạt hiệu quả. Nguyên nhân: người dân có tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ; do đặc thù của địa phương, người dân trên địa bàn xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thời gian người dân đi làm từ sáng sớm và về khi chiều tối nên ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong giờ làm việc hành chính. Hơn nữa, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, người thực hiện phải mất thêm phí dịch vụ, trong khi người dân nông thôn sinh sống gần trung tâm xã nên thuận tiện đến trực tiếp UBND xã để nhận kết quả thủ tục hành chính và vẫn quen gặp trực tiếp Công chức xã để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn là qua cán bộ bưu chính. Riêng đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến vẫn chưa được xây dựng hệ thống thông tin giải quyết trực tuyến đầy đủ.

Do đó, trong năm 2019 này, để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông qua hội nghị Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo: các Ban ngành xã phối hợp các Đoàn thể xã, các Ban ấp, Tổ Dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên đến người dân dưới nhiều hình thức để người dân biết, thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kết nối mạng thông tin phục vụ việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua hệ thống kết nối, liên thông trên phần mềm một cửa (iGate) đã được triển khai. Đề nghị Bưu điện huyện cung cấp Danh sách địa chỉ, số điện thoại nhân viên bưu chính phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để Tổ chức, Cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông báo 06 thủ tục hành chính của xã được triển khai giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến.

Tham dự tại buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành, Hội, Đoàn thể xã, toàn thể cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, 06 Ban ấp, 33 Tổ Dân cư về tham dự.

Năm 2018, thực hiện Công văn số 7490/UBND-VP ngày 18/10/2018 của UBND huyện Long Điền về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã đã triển khai đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã (Bộ phận TN&TKQ xã) và toàn thể CBCC, các Ban ngành có liên quan và các Ban ấp, Tổ Dân cư trên địa bàn xã. Đồng thời, liên hệ Bưu điện huyện để thống nhất bảng giá thanh toán dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tư vấn, hướng dẫn, thông báo trên Đài truyền thanh xã để người dân biết, thực hiện.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, kết quả triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã chưa đạt hiệu quả. Nguyên nhân: người dân có tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ; do đặc thù của địa phương, người dân trên địa bàn xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thời gian người dân đi làm từ sáng sớm và về khi chiều tối nên ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong giờ làm việc hành chính. Hơn nữa, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, người thực hiện phải mất thêm phí dịch vụ, trong khi người dân nông thôn sinh sống gần trung tâm xã nên thuận tiện đến trực tiếp UBND xã để nhận kết quả thủ tục hành chính và vẫn quen gặp trực tiếp Công chức xã để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn là qua cán bộ bưu chính. Riêng đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến vẫn chưa được xây dựng hệ thống thông tin giải quyết trực tuyến đầy đủ.

Do đó, trong năm 2019 này, để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông qua hội nghị Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo: các Ban ngành xã phối hợp các Đoàn thể xã, các Ban ấp, Tổ Dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên đến người dân dưới nhiều hình thức để người dân biết, thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kết nối mạng thông tin phục vụ việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua hệ thống kết nối, liên thông trên phần mềm một cửa (iGate) đã được triển khai. Đề nghị Bưu điện huyện cung cấp Danh sách địa chỉ, số điện thoại nhân viên bưu chính phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để Tổ chức, Cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 


Số lượt đọc: 1298 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác