Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước
13/05/2019
Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương, UBND xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện dch vụ tiếp nhn hồ sơ, trả kết quthtc hành chính (TTHC) qua dch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước

xem tại đây


Số lượt đọc: 730 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác