Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã
14/06/2019
Thực hiện Công văn số 3561/UBND-VP ngày 12/6/2019 của UBND huyện Long Điền về việc tổ chức niêm yết và thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực nuôi con nuôi) theo Quyết định số 1406/-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUBND xã niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã như sau:

xem tại đây

xem tại đây


Số lượt đọc: 640 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác