Lịch phun xịt sát trùng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước
27/09/2019
Căn cứ Kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND xã Tam Phước về việc triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019.
UBND xã Tam Phước thông báo lịch phun xịt sát trùng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2019 trên địa bàn xã như sau:

xem tại đây


Số lượt đọc: 1652 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác