Ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
04/11/2019
Căn cứ Kế hoạch 24/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
UBND xã Tam Phước đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND xã Tam Phước về việc Ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

xem tại đây


Số lượt đọc: 610 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác