phê duyệt danh sách người vay vốn đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh trên địa bàn
01/07/2019
Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020. 


Vừa qua, UBND huyện Long Điền đã ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 về việc phê duyệt danh sách người vay vốn đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Long Điền đợt I năm 2019.

Theo Quyết định, trên địa bàn xã Tam Phước có 06 hộ đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh.

xem tại đây

Danh sách


Số lượt đọc: 608 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác