Thông tin liên hệ của Cán bộ, Công chức xã Tam Phước
21/10/2016
Thông tin liên hệ của Cán bộ, Công chức xã Tam Phước

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã - 0913.758.222

Ông Trần Thanh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã - 0937.077.548

Bà Trần Thị Như Tâm - Công chức VP-TK xã - 0909.730.802

Ông Dương Thanh Liêm - Công chức ĐC-XD xã - 0911.571.044

Bà Phan Thị Hồng Phượng - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã - 0909.452.271

Bà Nguyễn Thị Tùng - Công chức VH-XH xã - 0909.502.720

Bà Kiều Thị Thanh Thảo - Công chức Tài chính - Kế toán xã - 0975.513.677

Bà Trần Thị Mỹ Phượng - Cán bộ Tôn giáo - Dân tộc xã - 0975.179.596

Bà Dương Thị Lan - Cán bộ Giảm nghèo xã - 0916.070.069


Số lượt đọc: 874 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác