Hiệu quả vận dụng phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào công tác huy động sức dân phục vụ chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Tam Phước
25/02/2016

Xác định Chương trình xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Ðảng và Nhà nước, đã được Nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. Xã Tam Phước là một trong những xã đã và đang thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện nói chung và Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Tam Phước giai đoạn 2013-2015 nói riêng.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong 03 năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng cả Hệ thống chính trị, Nhân dân trên địa bàn xã cùng chung tay, góp sức thực hiện và phát huy hiệu quả vận dụng phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào công tác huy động sức dân phục vụ chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Tam Phước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, sản xuất tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều tiến bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn xã.

Cụ thể, từ khi triển khai Chương trình Nông thôn mới đến nay, xã Tam Phước đã cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí Nông thôn mới đạt 100%, cơ bản hoàn thành 19 tuyến đường giao thông và 18 tuyến mương nội đồng.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân, chương trình xây dựng Nông thôn mới ở xã Tam Phước đã nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhiều người dân tự nguyện hiến đất làm đường GTNT, đất sản xuất, tham gia các phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, ... Kết quả, từ khi thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới đến nay, UBND xã, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã đã vận động được mạnh thường quân ủng hộ 160.000.000 đồng để xây dựng tuyến đường bê tông xi măng dài 210m. Vận động Nhân dân hiến được 15.810m2 đất xây dựng mương nội đồng, với tổng giá trị là 869.550.000đ; vận động Nhân dân hiến được 3.402,18m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, với tổng giá trị là 261.900.000đ; thành lập Tổ Vận động đi đến từng hộ gia đình để vận động kinh phí xây dựng Nông thôn mới trên tinh thần tự nguyện với tổng số tiền vận động được là 158.022.000 đồng; 751 ngày công lao động tham gia dọn dẹp, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông nông thôn đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trong xã.

Để cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống người dân, phát triển sản xuất ở địa phương, tạo điều kiện về mặt bằng để các loại hình kinh tế vừa và nhỏ, HTX phát triển, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vận động Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi khuyến khích làm kinh tế, phát triển ngành nghề dịch vụ ở địa phương. Kết quả, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2015 đạt 34.706.000 đồng/người/năm đạt theo Bộ Tiêu chí; Xét thoát nghèo trong năm là 12/1.658 hộ trên toàn xã chiếm 0,72%, giảm số hộ nghèo trên địa bàn xã từ 2,66% (43/1.658 hộ) xuống 1,87% (31/1.658 hộ); Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động là 3.959 người/4.391 người, chiếm 90,16 %; Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 1.979 người/4.391 người, chiếm 45,07%; Tỷ lệ tham gia BHYT là 5.259 người/6.339 người, chiếm 82,96%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,88% (1.656/1.658 hộ) và đảm bảo 100% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia, đạt so với yêu cầu tiêu chí NÔNG THÔN MớI.

Tiếp tục vận động người dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thông qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã nhằm giữ vững danh hiệu xã văn hoá; 6/6 ấp đạt chuẩn ấp văn hoá. Tính đến thời điểm hiện nay, số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn xã là 1.530/1.658 hộ, đạt 92,3%.

Nhìn chung, với thành quả tích cực đạt được trong thời gian qua cho thấy Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân xã Tam Phước đã biết vận dụng có hiệu quả công tác dân vận nói chung và phong trào dân vận khéo nói riêng trong giai đoạn mới hiện nay nhất là trong công tác xây dựng Nông thôn mới ở địa phương. Tuy nhiên, làm thế nào để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí là vấn đề quan trọng cần quan tâm bởi thực tế có những tiêu chí “động” trong bộ tiêu chí Nông thôn mới như: Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, … rất dễ có sự biến động nếu không có biện pháp duy trì hiệu quả, hướng đi, cách làm đúng sẽ khó giữ vững.

Do đó, trong thời gian tới, Đảng bộ, Quân và Dân xã Tam Phước sẽ còn phải huy động toàn lực, tiếp tục tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, góp phần hoàn thành toàn diện mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới ở địa phương.


Số lượt đọc: 1438 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác