Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020; Tổng kết phong trào Thi đua – khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020
13/01/2020

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 13/01/2020 tại hội trường UBND xã Tam Phước, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị CBCC năm 2020; Tổng kết phong trào Thi đua – khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tham dự tại buổi Hội nghị về phía Lãnh đạo huyện có ông Ngô Thanh Phúc – Trưởng Phòng Nội vụ huyện, về phía xã có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã cùng toàn thể Cán bộ Công chức, Người hoạt động không chuyên trách, Hợp đồng lao động xã cùng tham dự.

Hội nghị đã thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo kiểm điểm đánh giá trách nhiệm Người đứng đầu trong việc thực hiện chương trình công tác năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020; Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2019; Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, Phương án tăng thu nhập năm 2020, Báo cáo tăng thu nhạp năm 2019; Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Thông qua Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích phong trào thi đua năm 2019.

Tại Hội nghị, ông Ngô Thanh Phúc – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Long Điền đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho Tập thể UBND xã và cá nhân đ/c Phan Thị Hồng Phượng – Công chức TP-HT xã do có thành tích xuất sắc trong việc giải quyết hồ sơ của công dân đảm bảo chất lượng, sớm hẹn.

Ông Ngô Thanh Phúc trao giấy khen cho Tập thể và cá nhân

Thông qua Hội nghị, UBND xã cũng đã trao tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 30 cá nhân, chiến sĩ tiên tiến cho 04 cá nhân và giấy khen cho 17 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết thi đua giữa các Tổ Công đoàn cơ sở xã năm 2020 .

 

Một số hình sảnh tại buổi khen thưởng

 

 


Số lượt đọc: 1889 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác