Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2020; giao ban Tổ Dân cư tháng 01/2020
20/01/2020
Vào lúc 14 giờ 00, ngày 15/01/2020 tại Hội trường UBND xã, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị Giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2020; giao ban Tổ Dân cư tháng 01/2020.

Xem tại đây


Số lượt đọc: 1548 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác