V/v hỗ trợ tuyên truyền Phiên giao dịch việc làm lần thứ III, năm 2020
21/08/2020

          Thực hiện Công văn số 455/TTDVVL-TVGTVL ngày 14/4/2020 của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh về việc hỗ trợ tuyên truyền và mời Doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm lần thứ III năm 2020. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn được lựa chọn những công việc – nghề nghiệp phù hợp, tiếp xúc trực tiếp với các Doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo để được cung cấp đầy đủ các thông tin về lĩnh vực lao động - việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp. Nay, UBND xã thông báo đến người lao động, các Doanh nghiệp trên địa bàn xã có nhu cầu tìm việc làm, tuyển dụng lao động đến tham gia Phiên giao dịch việc làm.

         - Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 29/8/2020 (Thứ Bảy).

         - Địa điểm: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, số 764, Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.

          Xem chi tiết Thông báo tại đây


Số lượt đọc: 1162 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác