Phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em xã Tam Phước giai đoạn 2020-2025
24/08/2020
   Thực hiện Kế hoạch số 6816/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 của UBND huyện Long Điền về việc “Phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em huyện Long Điền giai đoạn 2020-2025”. Nay UBND xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch Phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 202 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác