Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
18/09/2020

           

Thực hiện Công văn số 7910/UBND-VP ngày 17/9/2020 của UBND huyện Long Điền về tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tại cấp xã, UBND xã Tam Phước đã ban hành Công văn số 1610/UBND-VP ngày 18/9/2020 về vệc  tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn xã.

         Lãnh đạo UBND xã đã kịp thời chỉ đạo và triển khai việc thực hiện cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone đến toàn thể Cán bộ, Công chức, những Người hoạt động không chuyên trách xã. Chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, từng hộ dân trên địa bàn xã theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, huy động tất cả các nguồn lực từ Ban ngành, đoàn thể xã đến các đoàn thể ấp cùng chung tay tuyên truyền, hướng dẫn người Nhân dân tham gia cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền đăng tải trên: www.bluezone.gov.vn

 


Số lượt đọc: 1003 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác