Xã Tam Phước đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020
09/09/2020
Vào lúc 14 giờ, chiều ngày 09/9/2020, tại Hội trường UBND xã, đồng chí Trần Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị giao ban 09 tháng đầu năm 2020 nhằm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020 tại Hội trường UBND xã. 

Tham dự tại buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành, Hội, Đoàn thể xã, Lãnh đạo 03 trường học, Trưởng 06 Ban ấp; 33 Tổ Dân cư về tham dự.

Tại hội nghị, các Ban ngành xã đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh trong 09 tháng đầu năm 2020. Qua đó, các Ban ngành cũng đã rà soát, chỉ ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là: Chỉ tiêu các nguồn thu thuế phi nông nghiệp, công tác vận động Nhân dân tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, tỷ lệ tham gia thu gom rác thải chưa cao; 02 Tiêu chí nông thôn mới khó đạt gồm: Tiêu chí 10: Thu nhập và Tiêu chí 15: Y tế.

Đồng thời, các ngành riển khai Kế hoạch tổ chức tổng điều tra trình độ học vấn, năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước; báo cáo tiến độ thực hiện xét, giải ngân nguồn vốn cho các hộ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020 và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh BR-VT về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2018 - 2020.

Đại diện UBND xã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh trong 09 tháng đầu năm 2020

Sau khi nghe các Ban ngành, đoàn thể, các Ban ấp, Tổ Dân cư báo cáo, ông Trần Thanh Hồng– Chủ tịch UBND xã đã kết luận: các Ban ngành xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm được giao trong năm 2020 nhất là các chỉ tiêu khó đạt, phấn đấu hoàn thành 100%; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn cho các hộ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018, Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức tổng điều tra trình độ học vấn, năm 2020. Đề nghị Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã khẩn trương chỉ đạo các Thành viên phụ trách các tiêu chí Nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành tài liệu kiểm chứng các Tiêu chí Nông thôn mời nâng cao để trình UBND huyện, các phòng, ban huyện thẩm tra trước ngày 30/10/2020. Chỉ đạo ngành Công an xã tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; ra quân dọn dẹp lấn chiếm lòng lề đường Tỉnh Lộ 44B và Hương lộ 14, không để các điểm bán vỉa hè phát sinh nhằm góp phần thiết lập, cải thiện hoạt động, tập trung các tiểu thương về chợ Tam Phước kinh doanh, mua, bán. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung đã Đăng ký xây dựng xã an toàn về an ninh, trật tự năm 2020 theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

 


Các tin khác