Làm việc về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh
05/10/2020
Nhằm đánh giá toàn diện công tác thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2020. Cũng như góp phần giúp người dân phát huy lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường, làm thay đổi diện mạo địa phương. 

 Đồng thời triển khai Quyết định 2637/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 đề nghị phê duyệt Dự án phát triển sản xuất thuộc Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (Đợt IV năm 2020).

    Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05/10/2020, Sáng thứ Hai. UBND xã Tam Phước tổ chức hội nghị làm việc về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh.

     Hội nghị có sự tham dự của các Lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQVN xã, cùng các Đoàn thể xã và đặc biệt sự tham dự của các đại diện hộ dân trên địa bàn xã về dự.

Hình ảnh: Đồng chí Lê Minh Thảo, Phó chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến chỉ tại hội nghị

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Tùng, Công chức Văn hóa - Xã hội xã triển khai các quy định trong thực hiện chính sách Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh.


Số lượt đọc: 1109 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác