Vệ sinh môi trường tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước
03/11/2020

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Các tin khác