Triển khai thực hiện danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã
11/06/2020

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa các cấp;

Thực hiện Công văn số 1349/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa các cấp;

Thực hiện Công văn số 332/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND xã Tam Phước về việc triển khai thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa xã Tam Phước

Nay, UBND xã Tam Phước thông báo về việc triển khai thực hiện danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã Tam Phước, cụ thể như sau:

1. Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã gồm: 14 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Động viên quân đội; Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội; Lĩnh vực Dân quân tự vệ; Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự; Lĩnh vực chính sách được UBND tỉnh phân cấp để cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố danh mục các danh mục tên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp:

2. Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 15/6/2020.

UBND xã Tam Phước thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã được biết và thực hiện theo quy định./

((Đính kèm Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/01/2020; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công văn số 1349/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND huyện Long Điền).

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem tại đây

Thông báo số 974/TB-UBND ngày 11/6/2020 của UBND xã xem tại đây


Số lượt đọc: 419 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác