Thông báo danh mục thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích
10/06/2020

Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Kế hoạch số 2596/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn huyện Long Điền;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã
thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích;

Thực hiện Kế hoạch số 153/UBND-VP ngày 06/02/2020 của UBND xã Tam Phước về việc triển khai thực hiện mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước.

Nay, UBND xã Tam Phước thông báo danh mục thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích, cụ thể như sau:

Đính kèm Thông báo số 967/TB-UBND ngày 10/6/2020 về thông báo danh mục thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích xem tại đây


Số lượt đọc: 406 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác