Thông báo Bộ thủ tục hành chính cấp xã và danh sách, quy trình, địa điểm đăng ký thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ công trực tuyến triển khai trên địa bàn xã Tam Phước
04/05/2020

Nhằm để thông tin, tuyên truyền Bộ thủ tục hành chính cấp xã và danh sách thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ công trực tuyến triển khai trên địa bàn xã Tam Phước để các cá nhân, tổ chức biết, tham gia thực hiện.

Nay, UBND xã Tam Phước thông tin một số nội dung sau:

1. Các kênh thông tin về Bộ thủ tục hành chính cấp xã:

Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã gồm 34 Lĩnh vực với 134 thủ tục hành chính đang được tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã.

Địa điểm niêm yết, các kênh thông tin hỗ trợ các cá nhân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu quy trình, hồ sơ cụ thể Bộ thủ tục hành chính cấp xã gồm:

+ Tra cứu, tìm hiểu Bộ thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Tam Phước.

+ Theo dõi về Bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của xã qua địa chỉ: http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/TamPhuoc/

+ Liên hệ số điện thoại tư vấn: 02543.862070 để được thông tin, tư vấn, hướng dẫn về Bộ Thủ tục hành chính cấp xã.

+ Liên hệ trực tuyến qua địa chỉ Zalo tư vấn: Số điện thoại (0901.009.757); tên địa chỉ truy cập: tu van TTHC xa Tam Phuoc để được thông tin, tư vấn, hướng dẫn trực tuyến (qua mạng) về Bộ Thủ tục hành chính cấp xã.

+ Tra cứu thủ tục hành chính, trạng thái hồ sơ, khảo sát, góp ý, hỏi đáp, đánh giá chất lượng phục vụ thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: vào http://longdien.baria-vungtau.gov.vn; vào chuyên mục “Dịch vụ công”/dịch vụ công trực tuyến.

2. Quy trình và danh mục các Thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

a) Danh mục các Thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

Thực hiện Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND xã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với tổng số 52 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Đính kèm Thông báo số 733/TB-UBND ngày 04/5/2020 của UBND xã về thông báo Bộ thủ tục hành chính cấp xã và danh sách, quy trình, địa điểm đăng ký thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ công trực tuyến triển khai trên địa bàn xã Tam Phước xem tại đây


Số lượt đọc: 439 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác