Niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã
18/09/2020

Thực hiện  Công văn số  7882/UBND-VP ngày 17/9/2020  của UBND huyện Long Điền về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực Môi trường)  theo  Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc  công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực  môi trường  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
UBND xã  niêm yết,  thông báo  công khai  số điện thoại, địa chỉ email  đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính (TTHC) đang áp dụng tại xã như sau:
1. Số điện thoại,  địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh BR-VT.
-  Số điện thoại cố định:  ( 0254) 3857.673   (tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính)
-  Số điện thoại di động: 0967.448.449 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).
- Địa chỉ email: cchc@baria-vungtau.gov.vn.
- Tổng đài điện thoại: 088.8800.247 - 088.8801.247.
- Tổng đài nhắn tin SMS hotline: 088.8800.247 - 088.8801.247.
- Qua thư điện tử Email: duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn
2. Kênh thông tin  tiếp nhận  phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:
-  Cơ quan tiếp nhận:  Văn phòng UBND  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính). 
- Địa chỉ liên hệ: số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa  -  Vũng Tàu. 
- Số điện thoại chuyên dùng: (0254) 3.727.969. Số Fax (0254).3.852.324
- Địa chỉ thư điện tử: kstthc@vpub.baria-vungtau.gov.vn
- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn.2
3. Kênh thông tin đường dây nóng Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
-  Địa chỉ liên hệ: Số 11, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Số điện thoại cố định: (0254).3856091 (trong giờ hành chính).
-  Số điện thoại di động:  0918.580.097; 0988.327.669  (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể c ả thứ Bảy, Chủ nhật).
4. Kênh thông tin đường dây nóng của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
-  Địa chỉ liên hệ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tổng đài điện thoại: 08.88800064.
- Qua thư điện tử Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
5. Số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng cải  cách hành chính huyện Long Điền:
-  Địa chỉ liên hệ: số 1939, trung tâm hành chính huyện Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa –  Vũng Tàu.
-  Số điện thoại di động: 0907.883.171  – 0908.755.166  (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật).
- Địa chỉ thư điện tử: longdien@baria-vungtau.gov.vn
6. Số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng cải cách hành chính xã.
-  Số điện thoại cố định:  ( 0254) 3862.070   ( tiếp nhận thông tin  trong giờ hành chính)
-  Số điện thoại di động: 0937.077.548 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).
- Địa chỉ truy cập: ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/tamphuoc.
7. Địa điểm niêm yết công khai Bộ TTHC đang áp dụng tại xã: 
Niêm  yết tại Bộ phận Tiếp nhận và  Trả  kết quả xã và công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương (http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/tamphuoc)  và cổng dịch vụ công trực tuyến  https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/; vào chuyên mục “Đăng ký trực tuyến”.
Đính kèm Thông báo số 1611/TB-UBND ngày 18/9/2020 của UBND xã về niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã xem tại đây
Danh mục thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã xem tại đây

 


Số lượt đọc: 443 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác