niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã
14/01/2020

Thực hiện Công văn số 386/UBND-VP ngày 13/01/2020 của UBND huyện Long Điền về việc tổ chức niêm yết và thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác) theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
UBND xã niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã như sau:
Đính kèm Thông báo số 76/TB-UBND ngày 14/01/2020 của UBND xã về niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã xem tại đây
Danh mục thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã xem tại đây


Số lượt đọc: 473 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác