Niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã
17/02/2020

Thực hiện Công văn số 949/UBND-VP ngày 14/02/2020 của UBND huyện Long Điền về việc tổ chức niêm yết và thực hiện thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực Trồng trọt) theo  Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
UBND xã niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ email đườngdây nóng cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính (TTHC) đang áp dụng tại xã như sau:
Đính kèm Thông báo số 222/TB-UBND ngày 17/2/2020 của UBND xã về niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã xem tại đây
Danh mục thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã xem tại đây


Số lượt đọc: 446 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác